Projektledelse

Projektledelse

CIPM tilbyder struktureret og professionel projektledelse til de fleste typer af projekter.

Min erfaring fra mange projekter sikre at der er et solidt erfaringsgrundlag under opstarten af projektet, og gennem hele projetet vil min evne til at eksekvere og lede projektet kommer jer til gode.

Opstart og initiering


Mange projekter der ikke opnår at blive en succes. Det skyldes ofte at opstart og initiering af projektet samt fastlæggelse af succeskriterier ikke er udført ordentligt, men at projektejeren/virksomheden er grebet af energien af at skabe og "den gode idé" at man ikke får tænkt forventninger, kvalitet, omfang og ikke mindst økomomien og forretningsbegrundelsen (return on invest) ind i projektet.


Jeg har meget erfaring med at starte projekter op og gennem en god og struktureret tilgang til opstartsfasen sikre jeg at grundlaget for et godt projekt er skabt. Denne fase skal gennemføres på relativt kort tid, altså 1-2 uger.


Væsentlige aktiviteter og produkter:

Workshop(s) og møder med primære interessenter

Projektgrundlag, business case, projektplan, herunder også en tidplan

Afdækning af roller og ansvar, interessentanalye


Formål: Sikre at projektet har en fortsat forretningsbegrundelse


De kommende faser i projektet styres, ledes og planlægges med udgangspunkt i den metode der er aftalt.


Det er en god idé at dele projektet op i forskellige faser, og igen er det vigtigt for projektet og virksomheden at målet med hver fase er klart, uagtet om det er tale om forretningsudvikling, agilt udviklingsprojekt eller implementering af en "standard" løsning.

Failing to plan is planning to fail 

Referencer

læs hvad andre syntes om mig

Downloads

Artikler, CV og links